Vorige | Volgende

Spiestraat 0 ong LANGENBOOM

Bewaar object
Dit agrarisch object is verkocht

Omschrijving

Openbare veiling (executoriale Verkoping, ex art. 3:268 BW)

Perceel landbouwgrond, gelegen aan de Spiestraat ongenummerd, nabij de Maisweg 20 te 5453 RD Langenboom. Het perceel heeft een oppervlakte van 1 hectare 26 are en 75 centiare (12.675 m²). Kadastraal is het perceel bekend als gemeente Mill, sectie P, nummers 41 en 1054.

Huurgegevens
Niet bekend is of het object thans is verpacht.

Locatie
Gelegen aan de Spiestraat ongenummerd, nabij de Maisweg 20 te 5453 RD Langenboom. De belendingen bestaan uit soortgelijke percelen en agrarische bedrijven.

Bereikbaarheid
De grond is via de openbare verharde weg goed bereikbaar.

Bestemming
Het vastgoed is gelegen in het bestemmingsplan "LOG Graspeel" van de gemeente Mill en Sint Hubert. Het bestemmingsplan is vastgesteld door de raad op 9 februari 2010. De locatie Maisweg 20 Langenboom heeft een bestemming A-B (Agrarisch – Agrarisch bedrijf), de landbouwgronden (het te veilen registergoed) heeft een bestemming A (Agrarisch).

Bijzonderheden
Er zijn geen erfdienstbaarheden/kwalitatieve verplichtingen of andere bijzonderheden

Koper dient zich zelf er van te vergewissen dat het verkochte (inclusief eventuele installaties) beschikt over de normale en door koper specifiek gewenste eigenschappen. Verkoper staat er niet voor in dat het verkochte (inclusief eventuele installaties) bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen zal bezitten die voor het normale c.q. het door koper specifieke beoogde gebruik nodig zijn. Elk risico dat dit gebruik niet mogelijk of toegestaan zal zijn, is voor rekening van de koper. Koper dient genoegzaam bekend zijn met de staat van het verkochte, Koper zal verkoper niet aanspreken voor eventuele aan het verkochte geconstateerde of te constateren (verborgen) (technische) gebreken en tekortkomingen, door welke oorzaak ook ontstaan.

Executoriale verkoping (ex art. 3:268 jo 3:254 BW) op donderdag 31 mei 2018,
's middags vanaf 14.00 uur, online veiling via www.bog-auctions.com, ten overstaan van een van de notarissen verbonden aan CMS Derks Star Busmann.

Potentiële kopers kunnen een onderhandse bieding op het geveilde uitbrengen. De bieding dient uiterlijk 14 dagen vóór datum van openbare veiling (uiterlijk 16 mei 2018 om 23:59), schriftelijk en onvoorwaardelijk, aan de veilingnotaris te worden gericht CMS Derks Star Busmann t.a.v. E.C.. Ruiter-Overbeeke, Parnassusweg 737, 1077 DG Amsterdam, of per email: ineke.ruiter@cms-dsb.com)

Gebruik hiervoor het biedformulier onderhandse biedingen zoals te vinden op: www.bog-auctions.com.

Biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:268 BW, zonder dat de executant gehouden is op een bieding in te gaan.

De inzetpremie (plok) voor het Registergoed bedraagt 1% van de koopsom en wordt in rekening gebracht bij de verkoper. Lees verder de op de veiling van toepassing zijnde veilingvoorwaarden voor de exacte regeling.

De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde object niet te gunnen en zal zich hierover na vijf werkdagen na veiling uiterlijk om 17:00 uur uitspreken.

De veilingkosten inclusief BTW zullen voor zover mogelijk worden gespecificeerd in het kostenoverzicht dat zal worden gepubliceerd op www.bog-auctions.com.

Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Overdracht

Status
Verkocht

Bouw

Type
Landbouwgrond
Soort eigendom
volle eigendom

Oppervlakten en inhoud

Totaal hectare
1 ha 26 a 75 ca

Kadastrale gegevens

Gemeente
Mill
Sectie
P
Perceel
41
Eigendomssituatie
volle eigendom
 
 
Gemeente
Mill
Sectie
P
Perceel
1054
Eigendomssituatie
volle eigendom
Bekijk alle kenmerken

Alle foto's

Kaart Spiestraat 0 ong LANGENBOOM

naar Spiestraat 0 ong LANGENBOOM
Op 5 minuten loopafstand Op 5 minuten fietsafstand

Deel dit object

  • NVM
  • Funda
  • NWWI
  • VastgoedCert
  • RICS
  • NRVT
  • TMI