Vorige | Volgende

Tooverkamp 0 ong Zeeland

Bewaar object
Dit agrarisch object is verkocht

Omschrijving

Drie percelen landbouwgrond gelegen ten westen van Zeeland (NB) van tezamen 17 hectare, 36 are en 60 centiare.

ZEELAND, sectie L, nummer 93 met een grootte van 06.66.50 hectare. Gelegen aan en ontsloten via de Weverstraat en betreft een enigszins L-vormig perceel.

ZEELAND, sectie L, nummers 125 en 126 met een grootte van 06.49.30 hectare. Gelegen aan en ontsloten via de Tooverkamp en betreft een nagenoeg L-vormig perceel.

ZEELAND, sectie L, nummers 389 en 390 met een grootte van 04.20.80 hectare. Gelegen aan en ontsloten via het Straatsven en betreft een rechthoekig perceel.

De percelen worden in beginsel als één koop aangeboden. Mocht u uitsluitend interesse hebben in de verwerving van één of twee percelen, dan komen we wel graag met u in contact.

OMSCHRIJVING
Het perceel cultuurgrond bestaat uit goede kwaliteit zandgrond met een goede ontwatering
en goede ontsluiting.

GEBRUIK
Conform de Basisregistratie gewaspercelen betrof de vruchtwisseling c.q. de teelt als volgt:
- Voor perceelnummer 93: grasland met gewascode 265 / 266 (in 2012 en 2013), snijmaïs met gewascode 259 (van 2014 tot 2016) en grasland met gewascode 266 (in 2017 en 2018).
- Voor perceelnummer 125 / 126: groenten open grond met gewascode 672 (in 2012), tijdelijk grasland met gewascode 266 (van 2013 tot 2016) en snijmaïs met gewascode 259 (in 2017 en 2018).
- Voor perceelnummer 389 / 390: snijmaïs met gewascode 259 (in 2012) en tijdelijk grasland met gewascode 266 (van 2013 tot 2018).

BODEM
De bodems (de grond tot circa 1,2 m¹ diepte) van alle drie de percelen betreffen een veldpodzolgronden met leemarm en zwak lemig fijn zand (StiBoKa-code Hn21g). Geomorfologie gelegen op een plateau-achtige horst met rivierafzettingen en dekzand aan oppervlakte en deels op (uitlopers van) dekzandruggen. In de bijlage is een uitsnede van de bodemkaart van Wageningen UR toegevoegd.

Perceel 93 is voorzien van peil-gestuurde drainage, de h-o-h afstand is 10 m¹. Pompput en pomp aanwezig.

PLANOLOGISCHE KENMERKEN
De percelen zijn gelegen in het bestemmingsplan "Buitengebied" van de gemeente Landerd en is daarin bestemd tot "Agrarsisch met waarden – 1". Dit betreft een gangbare en traditionele bestemming, zonder substantiële of bijzonder te vermelden bebouwingsmogelijkheden. Het bestemmingsplan is kosteloos raadpleegbaar via de overheidswebsite ruimtelijkeplannen.nl.

BETALINGSRECHTEN
De koop gaat niet gepaard met de verkoop en/of levering van betalingsrechten, zoals bedoeld in het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GBL).

AGRARISCHE PRODUCTIERECHTEN
Ook alle andersoortige agrarische productierechten behoren niet tot een koop.

HERINRICHTINGSRENTE
De percelen zijn tot en met 2027 belast met herinrichtingsrente: te weten € 656,65 voor perceelnummer 93, € 20,68 en € 269,01 voor perceelnummer 125 en 126 en € 57,13 en € 100,18 voor perceelnummer 389 en 390. Alles tezamen € 1.103,65 per jaar.

KOOPOVEREENKOMST
Indien overeenstemming wordt bereikt over de essentialia van de koop, zal e.e.a. worden uitgewerkt in een schriftelijke koopovereenkomst. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de model koopovereenkomst voor een Los Land (model maart 2017), zoals vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars en taxateurs in onroerende goederen NVM. Indien het notariële levering (eigendomsoverdracht) langer dan 1 maand na het onderteken van de koopovereenkomst is, zal een bankgarantie of waarborgsom gevraagd worden à 10% van de koopsom.

BEZICHTIGING
Het perceel grond is op eigen gelegenheid te bezichtigen.
Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Overdracht

Status
Verkocht

Bouw

Type
Losse grond
Bouwtype
Bestaande bouw
Soort eigendom
volle eigendom

Oppervlakten en inhoud

Totaal hectare
17 ha 36 a 60 ca

Kadastrale gegevens

Gemeente
ZEELAND
Sectie
L
Perceel
93
Eigendomssituatie
volle eigendom
 
 
Gemeente
ZEELAND
Sectie
L
Perceel
125
Eigendomssituatie
volle eigendom
 
 
Gemeente
ZEELAND
Sectie
L
Perceel
126
Eigendomssituatie
volle eigendom
 
 
Gemeente
ZEELAND
Sectie
L
Perceel
389
Eigendomssituatie
volle eigendom
 
 
Gemeente
ZEELAND
Sectie
L
Perceel
390
Eigendomssituatie
volle eigendom
Bekijk alle kenmerken

Alle foto's

Kaart Tooverkamp 0 ong Zeeland

Deel dit object

  • NVM
  • Funda
  • NWWI
  • VastgoedCert
  • RICS
  • NRVT
  • TMI