Vorige | Volgende

Veesteeg ong f BENEDEN-LEEUWEN

Vraagprijs € 216.300 k.k.

Bewaar object

Omschrijving

Algemeen
Er is een bestemmingsplan ontwikkelt voor de gronden gelegen tussen de Veesteeg en de Spijkerstraat in Beneden-Leeuwen (bedrijventerrein Veesteeg-West). De gronden sluiten aan op de bedrijven terreinen Expeditieweg en Nijverheidsstraat en provinciale weg N322. De kavelgrootte zal variëren van circa 1.500 m2 tot 2.500 m2 (grotere kavels met vrijstelling mogelijk). Kavel 9 heeft een oppervlakte van circa 1.920 m2

Object
Het betreft de verkoop van onbebouwde bouwgrond op bedrijventerrein Veesteeg-West, waarop koper vervolgens voor eigen rekening en risico een bedrijfsruimte met aanhorigheden kan oprichten middels een door koper aan te vragen bouwvergunning conform het bepaalde in het bestemmingsplan en gemeentelijke bouwverordening.

In de directe nabijheid van het object zijn reeds een aantal bedrijven gelegen. Op het terrein zelf (de Onderstal) zijn gevestigd o.a. Walraven Meubel, WeBe Systems en Carrosseriebedrijf Bart Romijnders, aan de Veesteeg zelf zit Shots Media, de Gemeentewerf, Toyota Jo van Oyen en Goretti Meubelindustrie en op het tegenovergelegen bedrijventerrein Expeditieweg zijn o.a. Sanders Beton B.V, de Ruiter B.V. Sloopwerken en een bedrijfsverzamelgebouw gevestigd.


Kadastrale gegevens
Gemeente n.t.b., sectie n.t.b., nummer n.t.b.
Zoals nader aangegeven op de bijgaande tekening ‘Verkaveling bedrijventerrein’.

Koopsom
De koopsom bedraagt € 125,- per m² betreffende de percelen gelegen aan de zijde van de Veesteeg (nummer 1), € 105,- per m² betreffende de percelen gelegen aan de voorzijde van de Onderstal (nummer 9, 10, 11 en 14), €100,- per m² betreffende de percelen met nummers 12 en 15 en € 95,- per m² voor de percelen met nummer 6 en 7, nog te vermeerderen met omzetbelasting.

Wijziging koopsom
De eigenaar houdt zicht het recht voor jaarlijks per 1 januari de prijs te verhogen.

Kosten koper
Genoemde prijzen zijn kosten koper. Kosten, rechten en omzetbelasting op de koop/verkoop en de eigendomsoverdracht vallende, zijn voor rekening van koper. De koopsom wordt verhoogd met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting aangezien de onderhavige levering onderworpen is aan de heffing van omzetbelasting. Er is geen overdrachtsbelasting verschuldigd.


Eigendomsoverdracht
Deze geschiedt door middel van een akte van levering bij de notaris binnen 3 weken na het moment dat de lopende zelfstandig projectprocedure met positief resultaat is afgerond en onherroepelijk is. De betaling van de koopsom en van de overige rechten, kosten en belastingen vindt plaats via de notaris bij het passeren van de akte van levering.
Koper mag het gekochte pas in gebruik nemen na de juridische levering en na de betaling van de koopprijs.

Bodemonderzoeken
Door de verkoper is een indicatief bodemonderzoek verricht. Verkoper gaat mede op grond van dit rapport ervan uit dat de grond bij verkoop niet zodanig verontreinigd is dat dit een belemmering vormt voor de afgifte van een bouwvergunning voor de door koper te realiseren bebouwing.

Notaris
De notaris zal worden aangewezen door de koper.

Waarborgsom
Nader overeen te komen.

Voorwaarden
De koopovereenkomst zal worden aangegaan onder de voorwaarde van de onherroepelijke vaststelling van het ontwerp bestemmingsplan, zodat de uitgifte van bouwgrond mogelijk is.

Bestemming en bouwvoorschriften
In het bestemmingsplan zijn ondermeer de criteria inzake de ruimtelijke uitgangspunten en randvoorwaarden, segmentering en milieuzonering vastgelegd. Daarnaast moet rekening worden gehouden met overige wettelijke bepalingen zoals, doch
niet beperkt tot, de Wet Milieubeheer.

Onderzoeksplicht koper
De informatie die is vermeld, is verkregen van de eigenaar/verkoper en heeft u als bedoeling om de koper zo goed mogelijk te informeren en tegelijk te voldoen aan de op de verkoper rustende mededelingsplicht. Op grond van het Burgerlijk Wetboek rust er op de koper een onderzoeksplicht. Dit houdt in dat de koper zelf verantwoordelijk is voor de beoordeling of het onroerend goed de eigenschappen zal bezitten om te voldoen voor het door hem beoogde gebruik.

Koopcontract
Door verkoper wordt als uitgangspunt de Model koopovereenkomst voor Bedrijfs-onroerend goed (model 2008) van de Nederlandse Vereniging van Makelaars NVM gehanteerd.


Erfdienstbaarheden en bijzondere bepalingen.
Aan elke onroerende zaak kunnen bijzondere bepalingen verbonden zijn. Deze worden dan aan elke opvolgende eigenaar opgelegd. Verkoper behoudt zich het recht voor erfdienstbaarheden en bijzondere bepalingen op te nemen indien dit noodzakelijk is in het kader van het bedrijventerrein en/of direct daaraan gerelateerde zaken, dan wel opgelegd worden door de gemeente, brandweer en/of andere overheden of instanties. Het kan ondermeer, doch niet beperkt tot, de volgende bijzonderheden betreffen:
• Het door koper in stand houden en toegankelijk houden van een schouwstrook gelegen langs het water (deze schouwstrook hoeft niet door koper aangelegd te worden maar betreft een groenstrook van 4 m breed).

Infiltratie regenwater
De koper dient een gescheiden rioleringsstelsel op eigen terrein te maken en de DWA en HWA op de aanwezige aansluitpunten aan te sluiten. Het regenwater wordt op het bedrijventerrein in wadi’s verzameld en gedoseerd op het oppervlaktewater geloosd. De grootte van de oppervlakte dakvlak en straatoppervlak zijn per aansluiting aangegeven. De aansluitpunten van HWA en DWA zijn op tekening aangegeven.

Over- of ondermaat
Over- of ondermaat van het gekochte zal bij een afwijking van 5% of meer worden verrekend voor genoemd bedrag per vierkante meter, doch verder aan partijen geen enkel recht verlenen.

Nutsvoorzieningen
Alle aansluitkosten voor nutsvoorzieningen, inclusief de eventuele extra aansluitkosten bij
grootverbruik, zijn voor rekening van de koper.

Mededeling tot verkoop
Alle versterkte informatie dient gezien te worden als een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Een bieding gelijk aan de gestelde vraagprijs doet dan ook niet direct een koopovereenkomst tot stand komen.
Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Overdracht

Status
Beschikbaar
Aanvaarding
in overleg

Bouw

Soort object
Bouwgrond
Type
Bouwgrond BOG
Bouwtype
Bestaande bouw
Mogelijke functie(s)
Bedrijfsruimte, Bouwgrond

Oppervlakten en inhoud

Opp bedrijfshal
1.443 m²
In units vanaf
1.443 m²
Perceel
2.060 m²

Kadastrale gegevens

Gemeente
Wamel
Sectie
H
Perceel
1438
Oppervlakte
3000 m²
Eigendomssituatie
Volle eigendom
Bekijk alle kenmerken

Alle foto's

Kaart Veesteeg ong f BENEDEN-LEEUWEN

naar Veesteeg ong f BENEDEN-LEEUWEN
Op 5 minuten loopafstand Op 5 minuten fietsafstand

Deel dit object

  • NVM
  • Funda
  • NWWI
  • VastgoedCert
  • RICS
  • NRVT
  • TMI