Vorige | Volgende

Jekschotseweg 10 Sint-Oedenrode

Bewaar object
Dit agrarisch object is verkocht

Omschrijving

Vleesvarkensbedrijf op brijvoer, ingericht met 5.100 vleesvarkensplaatsen verdeeld over zes stallen. Tevens behoort een bedrijfswoning en een halve hectare cultuurgrond tot de koop.

Kadaster:
Gemeente : Sint-Oedenrode
Sectie : K
Nummers : 208 gedeeltelijke, 245 en 246 gedeeltelijk
Grootte : 2 hectare, 36 are en 16 centiare (circa)

Bedrijfswoning:
Traditioneel gebouwd met funderingen op staal (bouwjaar 1997), gevels uitgevoerd in schoonmetselwerk en voorzien van hardhouten ramen, deuren en kozijnen (met dubbele beglazingen). Het metselwerk is onder de dakrand en boven de ramen voorzien van een siermetselwerk met respectievelijk blok- & muistand en hanekammen (enkele strek). Het zadeldak is gedragen door een houten kapconstructie, voorzien van twee wolfseinden, een dakkapel en gedekt isolatiedakplaten en vervolgens met gebakken pannen. Het geheel is volledig geïsoleerd, te weten dak-, vloer- en spouwmuurisolatie. In 2016 is het huis van binnen en buiten nog geschilderd.

Aan de achterzijde van de woning is, als aanbouw aan de woning, een overdekt terras gesitueerd. De vloeren zijn deels bestraat met betonklinkers en deels met tegels.

In de tuin is eveneens een vrijstaande bergschuur gebouwd in dezelfde stijl als de woning. Gebouwd met funderingen op staal, schoonmetselwerk wanden, zadeldak met houten dakconstructie en gedekt met gebakken pannen. Het geheel is voorzien van hardhouten kozijnen, ramen en deuren. Het dak is voorzien van een grote overstek.

Vleesvarkensstal 1 (384 plaatsen + 40 plaatsen ziekenboeg o.b.v. 0,8 m² per varken):
Vleesvarkensstal met aan de voorzijde een garage en opslagloods (uit 2005 ) en aan de achterzijde een werkplaats/loods (met voerkeuken). Gebouw in 1985 en 1988 en is voorzien van een biologische luchtwasser (BWL 2009.12); besturing i.c.m. stal 6.

Vleesvarkensstal 2 (726 plaatsen o.b.v. 0,8 m² per varken):
Vleesvarkensstal bouwjaar 1985 met kantine en hygiënesluis (aaneen gebouwd aan stal 3). Traditioneel systeem, maar wel voorzien van een centraal luchtkanaal ten behoeve van een mogelijk toekomstige luchtwasser.

Vleesvarkensstal 3 (504 plaatsen o.b.v. 0,8 m² per varken):
Vleesvarkensstal bouwjaar 1997 in het verlengde aangebouwd aan stal. 2 De drijfmestkelders hebben een diepte van 1,00 m¹. Voorzien van een koeldeksysteem (BWL 2010.19.V1).

Vleesvarkensstal 4 (880 plaatsen o.b.v. 0,8 m² per varken):
De vleesvarkensstal bouwjaar 2002 gesitueerd achter stal 1. Deze stal is voorzien van een 95% chemische luchtwasser (kunststof uitvoering bj. 2007 wordt vernieuwd) (BWL 2008.09.V2).

Vleesvarkensstal 5+6 (2.600 plaatsen o.b.v. 0,8 m² per varken):
Stal is gebouwd in twee delen: het voorste deel vanaf straatzijde is uit 2014 (en voldoet aan BWL.2009.12) en het achterste deel dateert uit 2007 (en voldoet aan BWL.2008.09.V2), deze luchtwasser heeft een gezamenlijke spuiwatertank met stal 4.

Het gehele object is asbestvrij.

Overige voorzieningen:
- Het bedrijf beschikt over twee betonnen sleufsilo's:
- 8,15 x 25 x 1,5 m¹
- 5,0 x 30,0 x 1,25 m¹
- Voersilo's: 2 x 14 ton en 2 x 16 ton;
- Bijproductsilo's: 4 x 50 m³;
- Spuiwateropslag 1 x 40 m³ en IBC-zuurtank à 930 liter;
- Spoelplaats met 1,5 m³ spoelwater opvangput;
- Het bedrijf is ontsloten met circa 1.500 m² erfverharding, bestaande beton(klinkers) en gedeeltelijk
gebroken puin.
- Brandput
- Ontijzering +eigen bron
- Zonnepanelen met een opbrengst van 212.000 KWH

Cultuurgrond:
Rondom het bedrijf ligt circa twee hectare cultuurgrond. De gronden zijn deels omzoomd door sloten. Het betreft een goede kwaliteit zandgrond (conform de bodemkaarten van WUR, betreft de bodem ten dele een veldpodzolgrond en ten dele een gooreerdgrond; beide met leemarm en zwak lemig fijn zand.

De gewasrotatie is als volgt:
- Perceel 245 en 208 zijn van 2009 tot en met 2016 steeds grasland;
- Perceel 246 (zuidelijk van het bedrijf) is van 2009 tot en met 2016 steeds mais;

Tot de koop behoren geen betalingsrechten, als bedoeld in het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Milieu-/vergunningen:
- De onderneming beschikt over een milieuvergunning c.q. omgevingsvergunning milieu voor het huisvesten van 5.034 vleesvarkens (d.d. 23 mei 2011). Dit behelst een jaarlijks vergunde emissie van 5.009 kilogram ammoniak en 471 kilogram fijnstof. De hiermee vergunde geuremissie betreft 69.525,6 ouE (Europese Odour units) per seconde.
- Tevens beschikt het bedrijf over een vergunning als bedoel in ex. artikel 16 en/of 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (d.d. 2 juli 2014). Er is vergunning verleend voor de jaarlijkse emissie van 4.614,32 kilogram ammoniak.
Op verzoek kunnen beide vergunning ter beschikking gesteld worden.

Kadastrale splitsing:
Een gedeelte van de kadastrale percelen 208 en 246 behoren niet tot de koop. Derhalve dient het Kadaster deze percelen nog voor de notariële levering nog te splitsen. Voor de splitsing zal aansluiting gezocht worden bij de bestaande fysieke perceelgrens naast stal 5 & 6, om deze vervolgens loodrecht door te trekken richting de straatzijde. Voor een globale situering van de splitsingslijn, zie de bijgevoegde luchtfoto.

De met de kadastrale splitsing gemoeide kosten komen voor rekening van de verkoper. De in de brochure gebruikte perceeloppervlakten zijn zorgvuldig berekend, maar niet meer dan een indicatie van de na splitsing door het Kadaster vast te stellen definitieve oppervlakte. Een eventuele over- of ondermaat zal verrekend worden tegen € 7,00 per vierkante meter.

Productierechten:
In de vraagprijs zijn nadrukkelijk geen varkensrechten inbegrepen.

Levende have:
In de vraagprijs zijn niet inbegrepen de levende have. Het heeft de voorkeur dat deze going-concern door koper worden overgenomen.

Mestvoorraad:
De drijfmestkelders worden zuigleeg opgeleverd (lees: circa 30 cm¹). Indien de levering plaats vindt tussen 1 september en 1 februari óf uitrijden buiten voorgenoemde periode niet mogelijk is door weersomstandigheden of wet- & regelgeving, zal een verrekening plaatsvinden van de aanwezige mestvoorraad op basis van € 17,50 per m³. De voorraad wordt berekend op basis van de theoretische inhoud van alle kelders minus het begrip zuigleeg (lees: 30 cm¹).

Voervoorraad:
De op het bedrijf aanwezige voervoorraden dienen te worden overgenomen.

Vraagprijs en overige voorwaarden:
- Vraagprijs op aanvraag.
- Het heeft de voorkeur dat het bedrijf going-concern wordt overgenomen;
- Tot de onroerende zaak behoren alle onroerend goed gebonden installaties, alsmede alle overige zaken welke nodig zijn voor de exploitatie van het varkensbedrijf. Hierbij behoren tenminste voerkarren, scheppen, hoge drukspuit(en), compressor en dergelijke. Het verdient aanbeveling bij twijfel deze (roerende) zaken te bespreken;
- De kosten van de overdracht komen voor rekening van koper, evenals eventueel te vestigen hypotheek of overbruggingslening;
- De kosten voor het aflossen of doorhalen van een hypotheek of overbruggingslening op de onroerende zaak komen voor rekening van verkoper;
- Verkoper garandeert voor wat betreft de onroerende zaak te handelen als ondernemer in de zin van de Wet op de omzetbelasting 1968 en garandeert dat de onroerende zaak deel uitmaakt van (een deel van) een algemeenheid van goederen als bedoeld in artikel 37d Wet op de omzetbelasting 1968, zodat ter zake geen omzetbelasting verschuldigd is.
Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Overdracht

Status
Verkocht

Bouw

Type
Vleesvarkensbedrijf
Bouwtype
Bestaande bouw
Soort eigendom
volle eigendom

Oppervlakten en inhoud

Totaal hectare
2 ha 36 a 0 ca

Kadastrale gegevens

Gemeente
Sint Oedenrode
Sectie
K
Perceel
208
Eigendomssituatie
volle eigendom
 
 
Gemeente
Sint Oedenrode
Sectie
K
Perceel
245
Eigendomssituatie
volle eigendom
 
 
Gemeente
Sint Oedenrode
Sectie
K
Perceel
246
Eigendomssituatie
volle eigendom
Bekijk alle kenmerken

Alle foto's

Kaart Jekschotseweg 10 Sint-Oedenrode

Deel dit object

  • NVM
  • Funda
  • NWWI
  • VastgoedCert
  • RICS
  • NRVT
  • TMI