In welke regio zijn jullie actief?

Wij werken door het hele land. Door ons grote netwerk en toegang tot vele databases hebben wij toegang tot veel informatie en kunnen wij u landelijk werken en overal regionaal, passend advies geven.

Meer veelgestelde vragen

Ik wil enkel het financiële beheer uitbesteden, kan dit?

Onze vastgoedmanagers kijken wat het beste past bij uw wensen. Wij merken dat er af en toe vraag is naar enkel het financiële beheer of enkel het technische beheer. Wij komen graag in contact om te kijken wat bij uw situatie past maar in de praktijk is het totale vastgoedbeheer onder een dak het meest efficient.

Waarom kiezen voor Bernheze vastgoedmanagers?

De vastgoedmanagers van Bernheze beschikken over een uitstekend netwerk van partijen die gespecialiseerd zijn in verschillende aspecten van het vastgoed onderhoud. Ook voor overige services hebben wij goede partners, waarmee we snel kunnen schakelen. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Waarom zou ik mijn vastgoebeheer niet gewoon zelf doen?

Er zijn een aantal redenen waarom het interessant is om het beheer of een deel van het beheer van uw vastgoed uit te besteden. Ten eerste heeft u geen zorgen meer over het oplossen van allerlei technische problemen, denk aan bijvoorbeeld het contact met een loodgieter voor een lekkage als u op vakantie bent, of financiële zaken zoals het innen en controleren van huurbetalingen, controleren van facturen, jaaroverzichten, etc. Ten tweede kan het uitbesteden van je beheer fiscaal voordelig zijn, u beperkt dan uw eigen betrokkenheid en werkzaamheden en zorgt voor “normaal vermogensbeheer”. In deze situatie valt een vastgoedbelegging in Box 3 in plaats van Box 1. Dit is aantrekkelijk, omdat u geen belasting betaalt over huurinkomsten en eventuele verkoopwinst. Lees ook ons blog voor meer informatie.

Waarom Bernheze Makelaars als taxateur voor uw agrarisch- en landelijk vastgoed?

Agrarisch en landelijk vastgoed taxeren is een vak apart en vergt veel specialistische kennis. Niet alleen van agrarisch en landelijk vastgoed, maar ook van vergunningen, productierechten, milieuwetgeving en fiscale zaken. Daarom heeft u een expert nodig. Iemand die verstand heeft van het platteland en alle bijzonderheden die daarbij komen kijken. Onze specialisten hebben kennis van het buitengebied en jarenlange ervaring met het waarderen van agrarisch en landelijk vastgoed. Wij zijn op de hoogte van actuele ontwikkelingen zoals het waarderen van duurzame toepassingen en hebben bovendien toegang tot meerdere databases waarin de waarde van objecten getoetst kunnen worden aan de marktwaarde van vergelijkbare landelijke objecten in de nabije omgeving.

Moet ik belasting betalen over de boekwinst bij verkoop van mijn winkelpand?

Als u als ondernemer een winkelpand verkoopt kan het zijn dat u boekwinst maakt. U maakt boekwinst als het winkelpand op uw balans staat en de balanswaarde lager is dan de verkoopopbrengst. Deze boekwinst is in Nederland belast volgens het normale belastingstelsel. Meer informatie omtrent de belasting over boekwinsten kunt u vinden op de website van de Belastingdienst.

Hoeveel eigen geld heb ik nodig voor het kopen van een beleggingspand?

Hoeveel eigen geld een koper nodig heeft is afhankelijk van bij welke bank hij een hypotheek wil aanvragen en van wat voor type beleggingspand het is. De banken hanteren gemiddeld een percentage van ongeveer 25% – 30% eigen geld voor het kopen van een beleggingspand. Dit verschilt echter sterk per bank, de financiële situatie van de koper én het beleggingspand. Als het namelijk een beleggingspand op een A1 locatie in het centrum van Amsterdam is kan de bank besluiten om genoegen te nemen met minder eigen geld. Wanneer het beleggingspand echter slecht onderhouden is of zich in een krimpregio bevindt dan kan de bank zeggen dat er meer eigen middelen nodig zijn.

Hoe hoog is de overdrachtsbelasting voor het verkopen van een bedrijfspand?

De overdrachtsbelasting voor het verkopen van een bedrijfspand bedraagt momenteel 10,4%. De hoogte van het bedrag dat u moet betalen aan overdrachtsbelasting wordt berekend over de koopsom van het registergoed. Als u dus bijvoorbeeld ook nog roerende zaken of goodwill overneemt dan bent u hierover in de regel geen overdrachtsbelasting verschuldigd. Het is echter wel belangrijk om dit eerst te laten beoordelen door een fiscalist of accountant om achteraf problemen te voorkomen met de Belastingdienst.

Is er BTW van toepassing bij de verkoop van mijn bedrijfspand?

De btw regeling bij verkoop van uw bedrijfspand is afhankelijk van uw eigen fiscale situatie. Wel of niet met BTW verkopen in de herzieningsperiode kan grote gevolgen hebben.

Hoeveel belasting moet ik betalen na de verkoop van een bedrijfspand?

Hoeveel belasting u moet betalen over de winst bij het verkopen van een bedrijfspand is sterk afhankelijk van uw eigen fiscale positie. Als het bedrijfspand namelijk in eigendom is van een onderneming dan is de kans groot dat u boekwinst maakt. Deze boekwinst is in Nederland gewoon belast volgens de normale belastingheffingen voor bedrijven. Als u echter het bedrijfspand als particulier in Box 3 heeft is de winst in principe “onbelast”. De winst wordt dan toegevoegd aan uw vermogen en op die manier jaarlijks belast middels de vermogensbelasting. Hoelang dat dit nog op deze manier belast wordt is echter de vraag. De Belastingdienst heeft namelijk voornemens om de komende jaren het belastingstelsel grondig aan te passen. Daarom is het altijd belangrijk dat u informatie inwint over de belastingen die u moet betalen na de verkoop van een bedrijfspand.

Kan ik mijn bedrijfspand in verhuurde staat verkopen aan een belegger?

Uw bedrijfspand verkopen aan een vastgoedbelegger met een huurder erin is geen enkel probleem. Koop breekt immers geen huur. De lopende huurovereenkomst van de huurder heeft echter wel invloed op de verkoop en de koopsom. De belegger die uw bedrijfspand koopt kan namelijk niet onder de huidige huurovereenkomst uit. Hij neemt dus alle rechten en plichten over van de verkoper. Daarom is het dus belangrijk dat de huurovereenkomst goed is opgesteld, de huurprijs marktconform is en dat de belegger vertrouwen heeft in de huidige huurder. Als de vastgoedbelegger namelijk weinig vertrouwen heeft zal hij het risico hoger inschatten waardoor hij bereidt is om een lagere prijs te betalen voor uw bedrijfspand.

Heeft de huurder van een winkelruimte huurbescherming?

Ja, de huurder van een winkelpand heeft huurbescherming. Dit heeft de wetgever in Nederland besloten omdat de huurders van winkelruimte sterk afhankelijk zijn van hun locatie. Om de huurder de zekerheid te geven dat hij de winkelruimte voor een langere periode kan gebruiken krijgen zij meer huurbescherming. Daarom zijn er wettelijke huurperiodes die aangehouden moeten worden in de huurovereenkomst voor winkelpand (7:290 BW). In de regel zijn de huurtermijnen 5 jaar + 5 jaar, of andere variaties die samen uitkomen op 10 jaar. Maar er is ook een uitzonderingsregel mogelijk waarbij éénmalig een huurovereenkomst met een looptijd korter dan 2 jaar wordt overeengekomen. Om problemen met de huurbescherming van huurders van winkelpanden te voorkomen is het verstandig om een professional in te schakelen. Als u namelijk fouten maakt kan het zijn dat u de huurder niet eenvoudig uit uw winkelpand kunt zetten vanwege de huurbescherming.

Welke huurovereenkomst is nodig bij de verhuur van een winkelpand?

Bij het verhuren van een winkelpand dient u de huurovereenkomst in de zin van 7:290 BW te gebruiken. In de Nederlandse wetgeving staat namelijk omschreven dat een winkelier gekenmerkt wordt als een Publiek Toegankelijke Zaak. Met andere woorden iedereen kan zonder afspraak binnen wandelen en producten kopen. Omdat de huurder zeer afhankelijk is van de locatie krijgt hij in de Nederlandse Wetgeving meer huurbescherming dan bijvoorbeeld bedrijfspanden en kantoorpanden. Daarom zijn er voor de verhuur van winkelruimte ook wettelijke huurperiodes en andere aspecten waar u rekening mee moet houden. Daarom is het belangrijk om altijd een professional te betrekken bij het opstellen van een huurcontract voor winkelpanden.

Kan ik een separate kantoorruimte verhuren binnen een groot kantoorpand?

Als u een kantoorruimte wilt verhuren in een groot kantoorpand met meerdere huurders is het belangrijk dat u goede afspraken maakt over de algemene ruimtes en de servicekosten. Als u namelijk met meerdere huurders gebruikt maakt van een kantoorpand zult u ook veel dingen samen met elkaar delen. Denk aan bijvoorbeeld de keuken, de lift en het parkeerterrein. Om een hoop discussies te voorkomen is het verstandig om een huishoudelijk reglement op te stellen waar alle huurders in het kantoorpand zich aan moeten houden. Hierin staat bijvoorbeeld omschreven hoe er omgegaan moet worden met het afval, wat de openingstijden zijn en hoe de alarminstallatie werkt. Onze makelaars zijn u graag van dienst om dit proces van A tot Z te begeleiden.

Hebben jullie zowel lokale- als landelijke marktkennis als bedrijfsmakelaar?

Absoluut. Wij werken door heel Nederland. Grote kans dat wij ook bij u in de regio vastgoed verhuurd of verkocht hebben. Al jaar en dag weten opdrachtgevers door heel het land ons kantoor te vinden.

Hoe werkt het opstellen van de overeenkomsten?

Heeft u mondeling een akkoord bereikt? Dan gaan wij direct voor u aan de slag met de huurovereenkomst of koopintentieverklaring. Deze wordt dan na feedback over en weer aangepast om uiteindelijk tot een definitieve overeenkomst te komen welke door beide partijen ondertekend kan worden.

Kan ik mijn pand ook te huur én te koop zetten?

Jazeker kan dat. Onze bedrijfsmakelaars passen zich aan op uw wensen. Onze dienstverlening is maatwerk.

Wat is een Nationale Hypotheek Garantie (NHG)?

Veel mensen die een woning kopen voor een prijs lager dan de zogenaamde NHG grens (2023: € 405.000,-) sluiten een hypotheek af met Nationale Hypotheek Garantie. Een NHG beperkt de financiële risico’s van een eigen koopwoning zowel voor de koper als voor de hypotheekbank. Omdat de hypotheekbank door een NHG minder risico loopt, is de aangeboden hypotheekrente vaak ook iets lager dan bij een lening zonder NHG. Ook voor verbetering en onderhoud van de nieuwe woning kan een lening met hypotheekgarantie worden verstrekt. De koopprijs van de woning moet dan wel onder de NHG-grens liggen. De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt verleend door Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen.

Wat is het verschil tussen een taxatie en een waardebepaling?

Een taxatie is een gevalideerde berekening van de actuele marktwaarde van uw woning door een registertaxateur. Anders dan een vrijblijvende waardepaling is een taxatie gevalideerd door het NWWI (Nederlands Woning Waarde instituut). Deze instantie ziet erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijke richtlijnen is opgesteld en dat de waardebepaling betrouwbaar is. Alleen registertaxateurs kunnen een taxatie bij het NWWI indienen. Aan een vrijblijvende waardebepaling worden geen specifieke eisen gesteld en deze wordt niet gecontroleerd door een onafhankelijke instantie als het NWWI. Een waardebepaling dient alleen als vrijblijvende indicatie en wordt ook niet geaccepteerd door hypotheekverstrekkers.

Wanneer heb ik een taxatie nodig?

Een taxatie is in de meeste gevallen vereist als u een huis wilt kopen en hiervoor een hypotheek wilt afsluiten. De waarde van de taxatie bepaalt namelijk hoeveel u maximaal mag lenen. Daarnaast kan een taxatie nodig zijn bij het wijzigen of oversluiten van een hypotheek, het verdelen van bezittingen (bijvoorbeeld bij een echtscheiding), het waarderen van bezittingen (bijvoorbeeld voor een brandverzekering) of bij een bezwaar tegen de vastgestelde WOZ-waarde door de gemeente.

Waarom een taxatierapport laten opstellen door Bernheze Makelaars?

• Een taxatierapport van Bernheze Makelaars is geschikt voor alle banken en geldverstrekkers. • De taxatie van uw huis en het taxatierapport is opgesteld conform de actuele richtlijnen. • Al onze taxateurs zijn hoog opgeleid. • Al onze Register Makelaar-Taxateurs zijn bekend met de (landelijk wonen-)markt. • Bernheze Makelaars is onafhankelijk en kan daardoor transparant tarieven vergelijken.

Ik zoek een huurwoning

Als je op zoek bent naar een huurwoning, kun je het huuraanbod bekijken op onze website.

Wat is het voordeel van verhuren van mijn huis via Bernheze Makelaars?

Als je kiest voor Bernheze makelaars kies je voor deskundigheid, betrouwbaarheid en kwaliteit. Wij zijn aangesloten bij de NVM. Een NVM-makelaar is niet zomaar een makelaar. Daarnaast kunnen wij huurders screenen met de Woontoets. Door het gebruik van de Woontoets voorkomen wij zoveel mogelijk dat je in zee gaat met personen die achteraf niet betalen, geld witwassen of op het randje van een faillissement naar de schuldsanering wankelen. Ook werp je hiermee een drempel op tegen personen die met valse legitimatiebewijzen illegale bewoning of hennepteelt opstarten.

Wat komt er bij kijken als ik mijn woning wil verhuren?

U gaat tijdelijk naar het buitenland. Uw woning staat te koop. U heeft een tweede huis. In al deze gevallen kunt u uw woning verhuren. Maar er komt veel bij kijken. Zo krijgt u te maken met verschillende regels over woningverhuur. Er dient een geschikte en bovenal betrouwbare huurder gevonden te worden. Met deze huurder moeten duidelijke afspraken gemaakt worden die contractueel vastgelegd worden. Juridisch gezien moet deze overeenkomst kloppen zodat beide partijen weten waar zij aan toe zijn. Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Het is zeer aan te raden een goede verhuurmakelaar in de arm te sluiten gedurende dit proces.

Valt de courtage van de makelaar onder de 'kosten koper'?

Nee, deze courtage zit er niet in. Onder ‘kosten koper’ vallen: Overdrachtsbelasting. Notariskosten, onder andere voor het opmaken van de leveringsakte en het inschrijven ervan in het Kadaster. Naast bovengenoemde kosten kunnen er notariskosten zijn voor het opmaken en inschrijven van de hypotheekakte. Als de koper een aankoopmakelaar heeft ingeschakeld, komt de courtage voor deze aankoopmakelaar voor rekening van de koper. Die wordt over het algemeen verrekend via de eindafrekening die de notaris opmaakt. De kosten van de verkopende makelaar zijn voor rekening van de verkoper.

Als ik de vraagprijs biedt, moet de verkoper dan de woning aan mij verkopen?

Nee, de verkoper is niet verplicht de woning dan aan u te verkopen. De Hoge Raad heeft bepaald dat de vraagprijs gezien moet worden als een uitnodiging tot het doen van een bod. Ook als je de vraagprijs of meer biedt, kan de verkoper dus beslissen of hij je bod wel of niet aanvaardt, of (via zijn makelaar) een tegenbod doet.

Wanneer ben ik in onderhandeling?

Je bent pas in onderhandeling met de verkopende partij als deze reageert op uw bod door: Een tegenbod te doen. Expliciet te melden dat u in onderhandeling bent. Je bent dus nog niet in onderhandeling als de verkopende makelaar zegt dat hij je bod met de verkoper zal bespreken.

Hoe kom ik aan een energielabel?

Onze makelaars kunnen u indien gewenst adviseren over energielabels en verbeteringen op het gebied van verduurzaming van uw woning. Op een speciale pagina op de NVM website wordt dit uitgelegd. https://www.nvm.nl/wonen/energielabel-woningen/

Wat is een No-Risk clausule?

Veel mensen durven geen woning te kopen voordat hun eigen huis verkocht is en stappen daardoor bij voorbaat niet over naar een andere woning. Koop je met de NVM No-Risk clausule dan kun je die overstap vaak wel maken. De NVM No-Risk clausule is een ontbindende voorwaarde. Deze voorwaarde voorkomt dat de koper met dubbele lasten komt te zitten. De koper kan de koop ontbinden als de verkoop van zijn huidige woning onverwacht langer duurt. Tijdens de looptijd van de NVM No-Risk clausule doet de koper al het mogelijke om zijn huis te verkopen. De verkoper gaat gedurende die tijd door met de verkoop van het reeds verkochte huis. Vindt de verkoper een andere koper, die onder gelijke voorwaarden het huis wil kopen, zonder de No Risk clausule, dan krijgt de eerste koper bedenktijd om de koop definitief te maken óf om af te zien van de koopovereenkomst. In het laatste geval verkoopt de verkoper vervolgens het huis aan de tweede koper.

Wat mag ik verwachten van mijn makelaar?

Op onze pagina ''diensten'' kunt u alles lezen over de rol die wij graag spelen in uw aan- of verkooptraject. Een NVM-makelaar mag niet tegelijkertijd optreden als aankoopmakelaar en verkoopmakelaar ten aanzien van het zelfde pand. De verkopend makelaar behartigt alleen de belangen van de verkoper. Een aankoopmakelaar behartigt de belangen van de koper.

Wat is het verschil tussen een NVM-aankoopmakelaar en een aankoopcoach?

Een NVM-aankoopmakelaar heeft een meerjarige opleiding tot makelaar gevolgd, hij moet zich aan de Erecode houden en beschikt over het grootste netwerk en de grootste database uit de sector. Daarnaast loopt NVM voorop met innovatieve tools zodat jij altijd een streepje voor hebt op mensen zonder NVM-makelaar. Op een aankoopcoach is bovenstaande niet van toepassing. Dit is slechts een ‘coach’, geen professionele makelaar.

Wat moet ik doen bij verborgen gebreken na het ondertekenen van de koopovereenkomst?

In principe geldt dat je een bestaand huis inclusief alle zichtbare en onzichtbare gebreken koopt. Maar er zijn uitzonderingen. In het geval van een zogenaamd ‘ernstig gebrek’ of bij schending van de mededelingsplicht, kan de verkoper aansprakelijk zijn. Laat je grondig onderzoek na, dan is er een grotere kans dat u de verkoper niet meer aansprakelijk kunt stellen als later toch blijkt dat de woning gebreken heeft. Bij verborgen gebreken kun je de verkoper trachten aansprakelijk stellen. Hiervoor heb je juridische hulp nodig. Je kunt eventueel terecht bij Vereniging Eigen Huis of anders je eigen rechtsbijstand verzekering raadplegen.

Wat houdt de drie dagen bedenktijd precies in voor de koper?

De wettelijk vastgestelde drie dagen bedenktijd houdt in dat je als koper zonder opgaaf van redenen de koop kunt ontbinden. De bedenktijd van drie dagen gaat in zodra een kopie van de getekende koopovereenkomst aan de koper ter hand is gesteld. De bedenktijd kan langer duren dan drie dagen als deze eindigt op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag. Hiervoor zijn regels opgesteld.

Hoe komt de koop tot stand?

Als verkoper en koper het eens zijn over de belangrijkste zaken onder andere prijs, leveringsdatum, ontbindende voorwaarden en eventuele afspraken over roerende zaken dan legt de verkopende NVM-makelaar de afspraken vast in de koopovereenkomst. Pas als beide partijen de koopovereenkomst hebben ondertekend, komt de koop tot stand. Ontbindende voorwaarden zijn een belangrijk aandachtspunt. Als je deze opgenomen wilt hebben in de koopovereenkomst, dan moet je dit meenemen in de onderhandelingen. Als koper krijg je niet automatisch een ontbindende voorwaarde. Koper en verkoper moeten het eens zijn over aanvullende afspraken en ontbindende voorwaarden voordat de koopovereenkomst wordt opgemaakt. Voorbeelden zijn: financieringsvoorbehoud en een mogelijke negatieve uitkomst van een bouwkundige keuring. De koop komt pas tot stand op het moment dat de koopovereenkomst door beide partijen is ondertekend.

Ik kan toch ook zonder makelaar een huis (ver)kopen?

Dat is waar. Denk er dan wel aan dat hier een hoop, vaak complexe, zaken bij komen kijken. Naast dat u een hoop tijd moet investeren in (ver)koop, loopt u ook een significant risico. Als koper heeft u bijvoorbeeld een onderzoeksplicht. Maar wat moet u dan precies onderzoeken? Heeft u genoeg juridische kennis van het aan- of verkooptraject? Hoe schat je in wie de beste koper is voor uw huis? Hoe zit het met de bankgarantie? Dit zijn slechts voorbeelden en maken direct duidelijk hoe waardevol een goede makelaar is. Nog belangrijker: onderhandelen. Dit is een vak op zich. Wilt u de kans op het hoogst haalbare resultaat zo groot mogelijk maken? Schakel dan een makelaar in. Een goede makelaar verdient zichzelf ten alle tijden terug!

Waarom een NVM makelaar?

Als u kiest voor Bernheze Makelaars, kiest u automatisch voor de zekerheid van kwaliteit en deskundigheid van een makelaar die volgens de juiste ''normen en waarden'' handelt. Deze zijn vastgelegd in de zogenaamde ''Erecode'' van de NVM. Bij een NVM (Nederlandse Vereniging van Makelaars) makelaar heeft u gegarandeerd te maken met een makelaar die een opleiding heeft afgerond, een vaktest heeft afgelegd en door de NVM ieder jaar verplicht wordt tot het volgen van zogeheten bijscholingscursussen. Verder kan een NVM makelaar altijd terugvallen op een eigen juridische dienst met veel kennis. Per 1 maart 2001 is de beëdiging voor makelaars afgeschaft en mag iedereen zich makelaar noemen.