Terug naar aanbod
Video
No items found.
Beschikbaar

Hazelbroek 1

Overloon
Prijs op aanvraag
Verkoop bij inschrijving
/mnd
/mnd
/mnd
/mnd
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
2
ha
34
a
75
ca
Plan een Bezichtiging
Omschrijving

Agrarisch bedrijf (voormalige edelpelsdierhouderij) gelegen in het buitengebied van Overloon. De vraagprijs betreft een bieden-vanaf-prijs en is exclusief de inventaris (de roerende zaken, zoals de vm. nertsenhokken) en de bedrijfswoning.


OBJECT
Het bedrijf bestaat uit een voormalige nertsenhal van ca. 14.693 m² (ca. 141 m¹ x 104 m¹) met mestbassin à 1.000 m³; alsmede een loods à 289 m² (ca. 27,50 m¹ x 10,50 m¹) met aaneen gebouwde koelcellen à 131 m² (ca. 13,1 m¹ x 10,00 m¹) en een kantine/kantoorunit à 34 m² (ca. 6,12 m¹ x 5,62 m¹). Dit alles gelegen op een erf van ruim 2,4 hectare.


De nertsenhal is gebouwd omstreeks 2007/2008 en het overdekte mestbassin omstreeks 2008/2009. Van de overige gebouwen is het bouwjaar onbekend.


De nertsenhal is nagenoeg volledig voorzien van een betonvloer, behoudens direct onder de mestgoten (betreffen stroken zand van ca. 30 cm¹ breed). De goothoogte is ca. 3,00 m¹ en de nokhoogte is circa 5,38 m¹. De staanders van het dak hebben een tussenafstand van ca. 8,00 m¹.


De golfplaten van het dak van de loods zijn mogelijk asbesthoudend. De grote nertsenhal is asbestvrij.


De bedrijfswoning is in eigendom bij een derde; deze eigenaar heeft geen binding/relatie met (de eigenaar van) het aangeboden bedrijf. Deze bedrijfswoning overnemen behoort derhalve niet tot de mogelijkheden. Er geldt ook geen eerste recht van koop, koopoptie o.i.d. ten aanzien van deze bedrijfswoning. Een nieuwe (tweede) bedrijfswoning oprichten is eveneens niet mogelijk.


LIGGING
Het te koop aangeboden object ligt in het buurtschap Hazelbroek in het buitengebied noordwesten van Overloon, in de richting van de bossen van de Hondsberg. Het dorp Overloon is met 4 autominuten bereikbaar en beschikt over alle wenselijke dagelijkse voorzieningen. Grotere steden zijn bereikbaar op 25 autominuten (Venlo en Nijmegen) en 50 autominuten (Eindhoven en s’-Hertogenbosch).


KADASTRALE INFORMATIE
Gemeente Vierlingsbeek, sectie R, nummers 137, 153 en 155; met een totale gezamenlijke grootte van 02.41.00 hectare (oftewel 24.100 m²).


De percelen 137 en 155 zijn belast met een opstalrecht Nutsvoorzieningen op gedeelte van perceel ten gunste van Brabant Water N.V. Dit betreft het recht om in de ondergrond kabels en/of leidingen in eigendom te hebben (alsmede mogelijke bovengrondse transformatorhuisjes e.d.), alsmede het recht om de grond te betreden t.b.v. onderhoudswerkzaamheden. In de praktijk wordt van deze bezwarende rechten geen last ondervonden.


PLANOLOGIE
Het bedrijf is volledig agrarisch bestemd en voorzien van een bouwvlak dat qua grootte nagenoeg het gehele object omvat. Het bouwvlak heeft de functieaanduidingen ‘intensieve veehouderij’, ‘specifieke vorm van agrarisch - pelsdierhouderij' en ‘specifieke vorm van agrarisch – veehouderij’. Alle bestemmingsplannen zijn kosteloos raadpleegbaar via de overheidswebsite ruimtelijkeplannen.nl.


MILIEUVERGUNNING
Het object beschikt over een omgevingsvergunning milieu voor de exploitatie van een pelsdierhouderij, hetgeen op basis van de huidige wetgeving niet als zodanig gecontinueerd mag worden. Voor zover u milieuvergunningplichtige activiteiten wilt gaan ontplooien, zult u voor eigen rekening en risico een nieuwe omgevingsvergunningen milieu dienen aan te vragen.


NATUURBESCHERMINGSWET
De natuurbeschermingswetvergunning (artikel 16 en/of 19d) behoort niet volledig tot het aangebodene. Het is bespreekbaar om tot maximaal 250 kilogram ammoniakemissie over te nemen. Met deze emissie kunt u bijvoorbeeld 50 volwassen paarden, 80 pony’s of 119 opfokpaarden houden. De kosten voor het wijzigen van de vergunning (zoals de leges, begeleiding door een adviesbureau e.d.) komen voor rekening van de koper.


VOORWAARDEN KOOPOVEREENKOMST
Het bedrijf wordt verkocht ‘as is where is’. Dat wil zeggen dat het bedrijf geleverd wordt in de staat waarin het zich feitelijk vindt, zonder dat garanties worden gegeven dat het object geschikt is voor een bepaald gebruik. In de koopovereenkomsten zullen de artikelen 7:15, 7:17, 7:20, 7:23 en 6:228 van het Burgerlijk Wetboek uitdrukkelijk uitgesloten worden. Indien gewenst kunt u voorafgaand aan een koop, voor eigen rekening, de nodige onderzoeken laten uitvoeren, zoals een bouwtechnische keuring, bodemonderzoeken e.d. Hieraan wordt uiteraard volledige medewerking verleend.


Indien overeenstemming wordt bereikt over de essentialia van de koop (waaronder de koopsom, datum van notariële levering, ontbindende voorwaarden e.d.), zal dit worden uitgewerkt in een schriftelijke koopovereenkomst. Hiervoor zal gebruik gemaakt worden van de standaard NVM-koopovereenkomst voor agrarische bedrijf (model 2020). Een uitgebrachte bieding wordt, voor zover niet expliciet anders aangegeven, geacht te zijn gedaan onder conformering aan alle bepalingen van deze standaard koopovereenkomst.


Uiterlijk 2 weken na afloop van de laatste voor koper ontbindende voorwaarde(n), wordt de koper geacht een waarborgsom te storten óf bankgarantie af te geven bij de notaris ter hoogte van 10 procent van de overeengekomen koopsom.


MEER INFORMATIE
U kunt via FundaInBussiness de verkoopbrochure aanvragen. Deze bevat geen aanvullende tekstuele informatie en/of beeldmateriaal, maar wel aanvullende relevante documenten, zoals: de kadastrale stukken, de laatste notariële akte, de milieuvergunning, bodeminformatie van de ODBN e.d.


Lees meer...
Algemeen
Hoofdbestemming
Overig
Details
Totaal hectare
2
Kadastrale gegevens
Eigendom
Omvang
geheel perceel
Oppervlakte
2
ha
34
a
75
ca
Perceel
Vlieringsbeek R
137
Overige percelen

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

  • sdasdsd

Onze specialisten staan voor u klaar.

Ons team van experts staat voor u klaar. Twijfel niet om ons vrijblijvend te bellen of Whatsappen.

Topwerk geeft tevreden klanten

Onze klanten beoordelen ons gemiddeld met een 9,1 en daar zijn we trots op!