May 1, 2024

Actueel: Schaarste leidt op termijn tot prijsstijgingen

Aanbod ruimer. Transacties nemen af. Een lichte daling van transacties, een iets ruimer aanbod: in veel opzichten loopt de reguliere woningmarkt parallel aan de markt van plattelandswoningen en worden beide markten beïnvloed door de conjunctuur. Toch zijn de kenmerken net even anders. Plattelandswoningen zijn unieke objecten die schaarser zullen worden. Een voorproefje zagen we in 2021 toen de mediane transactieprijs voor een plattelandswoning mede door de COVID pandemie, met maar liefst anderhalve ton ofwel 25% steeg. En dat was heel wat meer dan de prijsstijging op de reguliere woningmarkt. Ir Richard Roefs, directeur van Bernheze Makelaars in Uden, denkt dat de trend doorzet en voorspelt op termijn prijsstijgingen door schaarste op het platteland.

De cijfers van de plattelandsmarkt (NVM/Brainbay) spreken boekdelen. Zo worden steeds minder plattelandswoningen verkocht. In 2020 waren het er 6.500. Een record. In 2021 nog maar 4.021 en over 2022 3.661. De eerste heft van 2023start wederom met een lichte daling: in totaal kregen 1.794 woningen een nieuwe eigenaar.  Het aanbod is licht verruimd, maar je merkt dat kopers van een plattelandswoning niet over ‘een nacht ijs gaan’. De urgentie en haast zijn minder, men zoekt naar de krenten uit de pap.

Wat doet de prijs? De mediane transactieprijs daalde in het laatste halfjaar van2022 vergeleken met het 1e halfjaar van 2022: van 759.600 euro naar 690.881 euro. Die daling kan echter heel goed- evenals op de reguliere woningmarkt- geïnterpreteerd worden als het nieuwe ‘normaal’. Immers, in 2021steeg de mediane transactieprijs met bijna anderhalve ton wel heel snel en buitensporig. Ter vergelijking: in 2020 concludeerde Buitenstate makelaars nog dat de prijzende afgelopen vier jaar met bijna twee ton waren gestegen.

De prijzen stegen dus steeds al, maar in 2021exorbitant. In de eerste helft van2023 kwam de mediane transactieprijs uit op 662.215 euro, slechts een lichte daling vergeleken met het jaar daarvoor. Zou hiermee de ‘bodem’ bereikt zijn? Opvallend bij die mediane transactieprijzen is ook het aanzienlijke provinciale verschil: Utrecht staat al jaren aan top als duurste provincie (mediane transactieprijs nu 909.700 euro) en Groningen is hekkensluiter met 392.884euro. In alle opzichten een enorm verschil met de reguliere markt.

Prijs en animo plattelandswoning stijgt

Buitenstate, een samenwerking van 51 NVM kantoren, is gespecialiseerd in landelijk wonen. Sinds 2017 houden zij de ontwikkelingen in dit marktsegment bij. De afgelopen vijf jaar zijn zowel de prijs als de animo voor plattelandswoningen sterk gestegen en dat nam in Coronajaren 2020 en 2021 verder toe. Veel mensen trokken naar het buitengebied waar je ‘groen’ kan wonen en meer waar krijgt voor je geld.

Ir Richard Roefs, directeur van Bernheze Makelaars in Uden: 'Plattelandswoningen zijn unieke objecten die schaarser zullen worden. Deze doorzettende trend zal op termijn voor prijsstijgingen zorgen.'

Buitengebied steeds aantrekkelijker

Ondertussen transformeert het buitengebied steeds meer tot een aantrekkelijke woonomgeving. ‘Buitenstate probeert haar steentje bij te dragen door proactief bottle necks op te pakken. Zo vragen we aan gemeenten om een positieve en flexibele houding voor herbestemmingsprojecten op het platteland,’ aldus Richard Roefs.

‘Doorhet veranderen van het buitengebied en de grote diversiteit van bestemmingenbij de herbestemming van agrarische functies (wonen/werken, wonen/zorg,wonen/recreëren enz.) zien we dat het buitengebied door de jaren heen eenaantrekkelijke woonomgeving wordt. De belangstelling blijft groeien. Wellichttijdelijk met lichte dalingen in prijzen en aantallen, maar op de lange termijneen unieke en exclusieve manier van wonen en daarmee een waardevasteinvestering in woongenot en vastgoed.’