Bedrijven

May 1, 2024

Vier mogelijkheden om een bedrijfspand te financieren

Een startende ondernemer die een bedrijfspand wil kopen, moet het benodigde geld bij elkaar zien te krijgen. Er zijn verschillende manieren om een bedrijfspand te financieren; met eigen vermogen, crowdfunding, een zakelijke lening of een bedrijfshypotheek.

Startende ondernemers kunnen een bedrijfspand huren of kopen. Veel ondernemers kiezen ervoor om eerst een pand te huren, om een grote schuld te voorkomen. Het nadeel van huren is dat het bedrijfspand altijd eigendom blijft van de verhuurder. Maar om een bedrijfspand te kunnen kopen, moet de ondernemer het benodigde geld bij elkaar zien te krijgen. Gelukkig zijn er verschillende manieren om een bedrijfspand te financieren. We belichten er vier.

1. Eigen vermogen

De makkelijkste manier om de aankoop van een bedrijfspand te financieren is met behulp van eigen vermogen. Het grote voordeel hiervan is dat hiervoor geen schuld wordt aangegaan. Het geld is immers van de ondernemer, waardoor hij geen lening hoeft af te sluiten. Toch zijn er maar weinig ondernemers die in staat zijn om een bedrijfspand te financieren met eigen vermogen. Ontbreekt het hem aan de financiële middelen om met behulp van eigen geld de aankoop van een bedrijfspand te financieren? Dan is één van de onderstaande opties interessant.

2. Crowdfunding

Voor wie niet voldoende eigen geld heeft om de aankoop van een bedrijfspand te financieren, biedt crowdfunding mogelijk uitkomst. De laatste jaren zijn er steeds meer ondernemers die hier gebruik van maken om het geld voor een investering in hun bedrijf bij elkaar te krijgen. Bij crowdfunding gebruik je een platform om mensen te laten investeren in jouw bedrijf. Via deze weg kan maximaal € 2,5 miljoen worden opgehaald, vaak meer dan genoeg om een bedrijfspand te financieren. Denk overigens niet dat mensen maar zo geld doneren; zij verlangen vaak een tegenprestatie. Een ondernemer moet hier goed over nadenken, zodat het zo interessant mogelijk is voor mensen om geld te investeren.

3. Zakelijke lening

Een andere manier om het geld voor de aankoop van een bedrijfspand bij elkaar te krijgen, is het aanvragen van een zakelijke lening. Ondernemers die voor zakelijk lenen kiezen, ontvangen het bedrag in één keer op hun rekening. Hierdoor beschikt hij binnen de kortste keren over het geld dat nodig is om het bedrijfspand te kopen. Omdat het om een lening gaat, moet iedere maand een gedeelte van het bedrag worden afgelost. Daarnaast moet over een zakelijke lening rente worden betaald.

4. Bedrijfshypotheek

Tot slot kan een bedrijfspand worden gefinancierd met behulp van een bedrijfshypotheek. Vaak wordt gedacht dat dit dezelfde financieringsvorm is als een zakelijke lening, maar dit is niet het geval. Zo zit er bijvoorbeeld verschil in de looptijd. Bovendien hoeft een zakelijke hypotheek aan het einde van de looptijd niet geheel afgelost te zijn, iets wat bij een zakelijke lening wel het geval is. Staat er aan het einde van de looptijd nog een bedrag open? Dan kan de ondernemer ervoor kiezen om het bedrag in één keer af te lossen of een nieuwe lening af te sluiten voor het resterende deel.